Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Zobacz

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Sprawdź

Księgę należy prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-papierowoielektronicznie.

Elektronicznametoda jest zdecydowanie mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,niemniej jednakprzynosi ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego gwarantującegobezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymiwarunkami nie ma wymogu jej drukowania.

Za prawidłowąuważa się księgę prowadzoną zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób staranny,czytelnyi trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPIR dowód księgowy równieżmusi być sporządzony w języku polskim , a treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnafigurować w miejscu prowadzonej działalności bądź w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia tudzież przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne ułatwienia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: na bieżąco (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.