Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić da sięskutecznąbieżącą ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona dużymuznaniem, gdyż jest to najprostszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów oraz rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe a także materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie zawiera informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy lub sprzedaży towarów a także wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej również kosztów inwestycji jeszcze w trakcie jej przebiegu. Właściwy moment na uzupełnienietakichinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów oraz rozchodów nie zawierarównieżinformacjiw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawieratakżedanychna temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich dotacji należą m.in. te pozyskiwaneze środków unijnych .