CO TO JEST KPiR??? – Zobacz

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Przeczytaj

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów a także rozchodów to nierzadkosporyproblem dla przedsiębiorców. Toteż, nasza oferta to również prowadzenie rejestru przychodów a także rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu a także rozchodu zobowiązane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie pozostającew posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najłatwiejszytyp ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów oraz rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy lub osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi raptemwycinek naszej oferty, natomiastpełenzakres usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych a także wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporzadzanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Ustalaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT takżeuzupełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Przygotowywanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Przygotowywanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w dziedzinie obsługiwanej działalności gospodarczej.