Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Księgowość firm – Przeczytaj żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Zapewniamyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w ramach której przeprowadzamyczynności związane z założeniem a takżeprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i inne. Księgowość prowadzona w sposób fachowyirzetelny to doskonały wybór, który umożliwiPaństwu mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla firmdostępne są w trzechwariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla firm zawsze jest prawidłowodopasowana do potrzeb konkretngo przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dostosujemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość firmy utrzymaną na doskonałym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się następujące usługi oraz czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej otworzeniu,

Doradztwo przy otwieraniu spółki z o.o. (w tym, przede wszystkim podatkowe a także rachunkowe),

Prowadzenie rejestrów handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Obsługa płacowa iZUS (bieżąca obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, między innymi VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków orazpozostałychinstytucji,

Przygotowywaniecyklicnychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje oraz objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemy3warianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe i doradcze z zakresubieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  możnazałożyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed zawarciem umowy spółki powinniśmy przeanalizować kilka kwestii. Są to między innymi następującepytania: Spisać umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w modelu S 24 przez Internet czy wybrać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobligowany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyćefektywność działalności? Te jakwiele innych wątpliwościwyjaśni Ci nasz Zespół księgowy.